Käyttöehdot 2018-02-02T15:54:12+00:00

KÄYTTÖEHDOT.

Näissä käyttöehdoissa kuvataan Palvelun ja siihen liittyvien taustatoimintojen kautta tapahtuvaan henkilötietojen ja muiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät käytännöt

1. Yleistä

Tervetuloa Tripper-sovelluksen (sisältäen mm. Internet-sivut ja eri laitteille tehdyt sovellukset, jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjäksi (jäljempänä ”Käyttäjä”). Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) liittyvät palvelun käyttämiseen. Käyttäjän tulee tutustua käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä. Palvelun tarjoaa Innovator Network Oy (jäljempänä “Palveluntarjoaja”)

Näissä käyttöehdoissa kuvataan Palvelun ja siihen liittyvien taustatoimintojen kautta tapahtuvaan henkilötietojen ja muiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät käytännöt. Näiden ehtojen lisäksi noudatamme tietojen käsittelyssä sovelluksen jakelussa käytetyn palveluntarjoajan ehtoja. Palvelussa Käyttäjä voi säilyttää henkilökohtaisia tositteita tai yrityksen kirjanpitomateriaaliksi luettavia materiaaleja.

Käyttäjä sitoutuu maksamaan Palvelusta Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen hinnan.

Käyttäjä on vastuussa Palvelun käytöstä ja käyttöön liittyvistä asioista. Tällöin Käyttäjä vastaa myös itse kaikista suorista ja epäsuorista vahingoista, joita Palvelun käytöstä aiheutuu.

2. Rekisteröityminen

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä saa Palvelun käyttöoikeuden. Käyttäjä on sitoutunut käyttämään palvelua näiden Käyttöohjeiden sekä muiden (mm. Tietosuojakäytäntömme) ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä “Käyttäjätiedot”) rekisteröitymisen yhteydessä, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa. Käyttäjän tulee pitää Käyttäjätietoja ajantasalla. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos. Lisäksi Käyttäjältä vaaditaan salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”) Palvelun käyttämistä varten.

3. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa siirtää toiselle henkilölle. Käyttäjätunnusta ei saa käyttää useamman eri henkilön toimesta. Käyttäjä on vastuussa salasanan pitämisestä luottamuksellisena ja suojattuna. Käyttäjä on vastuussa kaikesta henkilökohtaisen Käyttäjätunnuksensa käytöstä Palvelussa.

4. Tekijänoikeudet

Käyttäjän Palveluun lataama sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla. Tekijänoikeudet Palveluun ladatusta sisällöstä säilyy sisällön lataajalla. Käyttäjä on vastuussa sisällöstä, jota hän Palveluun lataa. Mikäli Käyttäjän lataa Palveluun sisältöä, johon liittyy mahdollisia korvausvaatimuksia, vastaa Käyttäjä näistä kokonaisvaltaisesti.

5. Palveluun ladattu aineisto

Käyttäjä on vastuussa Palveluun lataamansa sisällön oikeellisuudesta (mm. kuvien tarkkuus, kalenterimerkintöjen tiedot). Käyttäjä saa ladata Palveluun henkilökohtaisia ja oman yrityksensä liiketoimintaan liittyvää materiaalia. Käyttäjä on vastuussa mikäli käyttäjän lataama sisältö vahingoittaa Palveluntarjoajaa tai jotain kolmatta osapuolta.

6. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuut

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisista Palvelun aiheuttamista taloudellisista vahingoista Käyttäjälle, Käyttäjän yritykselle tai kolmansille osapuolille. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy palveluun ja poistaa Palveluun ladattu aineisto. Palveluntarjoajalla on oikeus muokata Palvelua, sen sisältöä ja hinnastoa.

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu tai muut siihen läheisesti liittyvät osat ovat jatkuvasti saatavilla tai toimivat ilman keskeytyksiä tai muutoksia. Palveluntarjoaja tekee kuitenkin parhaansa, että Käyttäjä pystyy käyttämään palvelua ilman ongelmia ja keskeytyksiä. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelukatkon aiheuttamista ongelmista ja taloudellisista menetyksistä.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään Käyttäjän lataamille tiedoille tapahtuvista vahingoista tai katoamisista. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun automaattisesti tarjoavan (mm. Automaattinen/tarjottu täyttö tiettyihin tekstikenttiin) tiedon oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingosta, mikä johtuu tietoturvariskistä. Palveluntarjoajan ei ole korvausvelvollinen.