Tietosuojakäytäntö 2018-02-22T10:42:03+00:00

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ.

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan Tripper-sovelluksen ja siihen liittyvien taustatoimintojen (myöhemmin palvelu) kautta tapahtuvaan henkilötietojen ja muiden tietojen keräämiseen, käsittelyyn ja analysointiin liittyvät käytännöt. Näiden ehtojen lisäksi noudatamme tietojen käsittelyssä sovelluksen jakelussa käytetyn palveluntarjoajan ehtoja. Henkilötietojen käsittely täyttää Suomen henkilötietolain, tietoyhteiskuntakaaren ja muun yksityisyyttä sekä henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön vaatimukset.

Kaikkia henkilötietoja sekä muita tietoja käsitellään huolella ja luottamuksellisesti. Suojaamme kerätyt tiedot fyysisillä ja teknisillä menetelmillä.
Käyttämällä palvelua hyväksyy tämän tietosuojakäytännön. Et voi käyttää palvelua, jos et hyväksy näitä käytäntöjä.